واحد پول عربستان سعودی چیست؟ هنگام سفر به عربستان سعودی ریال ببریم یا دلار؟

واحد پول عربستان، ریال عربستان است. هر دلار آمریکا معادل ۳.۷۵ ریال عربستان می باشد. این نرخ متغیر نیست و ریال عربستان به دلار آمریکا متصل است. هنگام سفر به ریال عربستان شما می توانید به راحتی دلار خود را به ریال تبدیل نموده و یا اینکه ریال عربستان به همراه خود ببرید. تبدیل دلار به ریال عربستان در تمامی صرافی های معتبر عربستان امکان پذیر می باشد.