سوالات متداول

واحد پول جمهوری آذربایجان چیست؟ هنگام سفر به آذربایجان منات ببریم یا دلار؟

واحد پول جمهوری آذربایجان، منات جمهوری آذربایجان است. هر دلار آمریکا معادل ۱.۷ منات جمهوری آذربایجان می باشد. این نرخ متغیر نبوده و منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا متصل است. هنگام سفر به جمهوری آذربایجان شما می توانید به راحتی دلار خود را به منات جمهوری آذربایجان تبدیل نموده و یا اینکه منات جمه...

واحد پول عربستان سعودی چیست؟ هنگام سفر به عربستان سعودی ریال ببریم یا دلار؟

واحد پول عربستان، ریال عربستان است. هر دلار آمریکا معادل ۳.۷۵ ریال عربستان می باشد. این نرخ متغیر نیست و ریال عربستان به دلار آمریکا متصل است. هنگام سفر به ریال عربستان شما می توانید به راحتی دلار خود را به ریال تبدیل نموده و یا اینکه ریال عربستان به همراه خود ببرید. تبدیل دلار به ریال عربستان در تم...

آیا با گذرنامه (پاسپورت) ایرانی به ویزای توریستی برای سفر به عمان نیاز دارم؟

دارندگان پاسپورت ایرانی برای سفرهای توریستی به عمان نیازی به اقدام به دریافت ویزا قبل از سفر ندارند و ویزای عمان به صورت فرودگاهی در زمان ورود به عمان و با ۱۴ روز اعتبار برای شما صادر خواهد شد. در صورتی که تمایل به اقامت بیشتر از ۱۴ روز در عمان را دارید، شما می بایست قبل از سفر، جهت دریافت ویزا به ص...

واحد پول تایلند چیست؟ هنگام سفر به تایلند بات ببریم یا دلار؟

واحد پول تایلند، بات تایلند است. هر دلار آمریکا معادل ۳۴ بات تایلند می باشد. هنگام سفر به تایلند شما می توانید به راحتی دلار خود را به بات تایلند تبدیل نموده و یا اینکه بات تایلند به همراه خود ببرید. تبدیل دلار به بات تایلند در تمامی صرافی های معتبر تایلند و بانکوک امکان پذیر می باشد.