آیا با گذرنامه (پاسپورت) ایرانی به ویزای توریستی برای سفر به عمان نیاز دارم؟

دارندگان پاسپورت ایرانی برای سفرهای توریستی به عمان نیازی به اقدام به دریافت ویزا قبل از سفر ندارند و ویزای عمان به صورت فرودگاهی در زمان ورود به عمان و با ۱۴ روز اعتبار برای شما صادر خواهد شد. در صورتی که تمایل به اقامت بیشتر از ۱۴ روز در عمان را دارید، شما می بایست قبل از سفر، جهت دریافت ویزا به صورت الکترونیکی اقدام بفرمایید. عمان ۳ نوع ویزای توریستی به مسافرین ارائه می دهد.